Hoe werkt dit?

Hoe werkt dit?

  • De CO2 pellets worden via een doseerapparaat door een straalpistool aangezogen uit een opslagtank en bereiken een maximale snelheid van ca. 1000 km/h.
  • De snelheid bij het verlaten van het straalpistool is afhankelijk van de luchtdruk, die instelbaar is tussen 1 en 12 bar.
  • De hoeveelheid droogijs kan men daarbij instellen van 20 – 80 kg per uur, afhankelijk van het te reinigen materiaal.
  • De op deze manier precies ingestelde droogijsstraal raakt dan de vervuilde oppervlakte.Het vuil koelt af, krimpt en verbrokkelt.
  • De thermospanning, die daardoor ontstaat, maakt het vuil los van de oppervlakte.
  • Met behulp van de daarop volgende pellets wordt dan de oppervlakte volledig gereinigd.
  • Daar de CO2 pellets zich bij deze methode volledig in gas omzetten, blijft na het reinigen alleen het losgekomen vuil in droge vorm over.
  • Het vuil laat zich daarna gemakkelijk opzuigen of opvegen.
  • De naam “Droogijsstralen” wijst er al op : het reinigen gebeurt droog, daardoor moeten onderdelen, zoals motoren en elektrische componenten van te voren niet meer uitgebouwd, geïsoleerd of waterdicht verpakt worden. Dit is een groot voordeel, daar het drooogijs ook niet geleidend is.
  • In tegenstelling tot een hogedrukreiniger of andere straatapparatuur, wordt de oppervlakte niet beschadigd, daar er geen mechanische afschaving plaatsvindt.


Enkele realisaties

droogijsstralen realisatie droogijsstralen realisatie Renson droogijsstralen realisatie stas

Terug naar boven